Bestuur en medewerkers

Het bestuur van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek bestaat uit:

Klaartje Suijkerbuijk-Hosli (voorzitter)
Eefje van Nuenen (secretaris)
Femke van Leeuwen (penningmeester)
Eline van Gestel

Coördinator:
Vera Weekers

Administratief ondersteuner:
Loes Loijens

Intermediairs:
Carry Damen
Sophie Elbers
Joyce Moe
Jet Hendrickx

Bankrekening: NL32 RABO 0313 9304 73 ten name van Stichting Leergeld Hilvarenbeek
BIC: RABONL2U

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek is aangesloten bij de Vereniging Leergeld Nederland.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67201733
Het RSIN-nummer 856873160 (ANBI)

Beloningbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Artikel 4, lid  7 van de statuten). 

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek heeft geen directie en geen personeel.