Bestuur en medewerkers

Het bestuur van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek bestaat uit:

Emmanuel Naaijkens (voorzitter)
Eefje Van Nuenen (secretaris)
Carla Hufken (penningmeester)
Klaartje Suijkerbuijk – Hosli

Coördinator:
Jeanne Heeren

Administratief ondersteuner:
Loes Loijens

Intermediairs:
Carry Damen
Sophie Elbers
Vera Weekers
Joyce Moe

Bankrekening: NL32 RABO 0313 9304 73 ten name van Stichting Leergeld Hilvarenbeek    BIC: RABONL2U

Het postadres is Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek (ContourdeTwern)

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek is aangesloten bij de Vereniging Leergeld Nederland.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67201733
Het RSIN-nummer 856873160 (ANBI)

Beloningbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Artikel 4, lid  7 van de statuten). 

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek heeft geen directie en geen personeel.