ANBI

Het bestuur van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek bestaat uit:

Emmanuel Naaijkens (voorzitter)
Eefje van Nuenen (secretaris)
Carla Hüfken (penningmeester)
Klaartje Suijkerbuijk

Coördinator:
Vera Weekers

Bankrekening: NL32 RABO 0313 9304 73 ten name van Stichting Leergeld Hilvarenbeek

BIC: RABONL2U

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek is aangesloten bij de Vereniging Leergeld Nederland.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67201733
Het RSIN-nummer 856873160 (ANBI)

Beloningbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Artikel 4, lid  7 van de statuten).

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek heeft geen directie en geen personeel.