Afhandeling van de aanvraag

Stichting Leergeld Hilvarenbeek werkt met een vaste procedure om uw aanvraag af te handelen. Hierin vervullen de intermediairs een centrale rol. Intermediairs zijn de personen die samen met u uw aanvraag bespreken.

De totale doorlooptijd vanaf aanvraag tot beslissing duurt hooguit 3 weken. Daarmee moet u rekening houden.

Aanmelden:

Wilt u een aanvraag indienen voor uw kind of kinderen (ouders of wettelijke vertegenwoordigers)? Neem dan contact op met de coördinator. U kunt over verzoek om een bijdrage melden via email: info@leergeldhilvarenbeek.nl. De intermediair maakt een afspraak voor een huisbezoek. De informatie blijft strikt vertrouwelijk.

Na uw aanvraag vult de intermediair vult samen met u een intakeformulier in. Het kan zijn dat de intermediair op grond van het gesprek u doorverwijst naar bestaande regelingen van de gemeente.

Als uw aanvraag wel in behandeling wordt genomen, dan volgt er een advies van de intermediairs aan het bestuur. Dat beslist over de toekenning van de aanvraag.

U krijgt via uw  intermediair te horen hoe er op de aanvraag is beslist.

De toegekende bedragen worden rechtstreeks aan de de vereniging/club, school of aan de leverancier (b.v. van sportkleding) overgemaakt.

Neem contact met ons op als u een aanvraag wilt doen: