Stichting Leergeld Hilvarenbeek heeft in 2022 meer kinderen kunnen helpen dan het jaar ervoor. Het aantal kinderen dat ondersteuning kreeg nam toe van 114 naar 142. Dit blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van Leergeld.

Stichting Leergeld maakt het mogelijk voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben om toch aan allerlei actviteiten mee te doen op gebied van onderwijs, sport en welzijn. De toename van het aantal kinderen is waarschijnlijk te verklaren uit het dat feit dat meer gezinnen moeite hebben om financieel rond te komen, o.a. door sterk gestegen energieprijzen en algemene kostenstijgingen. 

Leergeld Hilvarenbeek vergoedt zwemlessen tot en met diploma C. Foto > Leergeld Nederland

Leergeld vergoedt onder meer deelname aan sportclubs, zwemlessen (tot en met diploma c), leermiddelen voor het onderwijs, overblijfkosten in het basisonderwijs (vanwege invoering continurooster), fietsen (via La Poubelle), mobiele telefoons, kindervakantieweek en uitjes van het gezin. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning. 

Klik hier voor het jaarverslag 2022