Als jongeren 18 jaar worden komen ze niet meer in aanmerking voor ondersteuning door Stichting Leergeld Hilvarenbeek. De betreffende jongere die aan een studie begint, of daar al mee bezig is, kan daardoor in financiële problemen komen. Er zijn nogal wat kosten verbonden aan een studie of beroepsopleiding. Denk bijvoorbeeld aan collegegeld, boeken en in het geval van een beroepsopleiding speciale voorzieningen.

Gelukkig is er het Nationaal Fonds Kinderhulp dat uitkomst biedt in dit soort situaties. Op verzoek van Leergeld Hilvarenbeek is een aanvraag goedgekeurd voor het vergoeden van de kosten van mbo-opleiding verpleegkunde. Daar is niet alleen deze Beekse studente in kwestie mee geholpen, maar ook de samenleving. Aan zorgpersoneel is immers grote behoefte. Dank dus aan Kinderhulp!

Meer info over Kinderhulp op kinderhulp.nl