Alle kinderen doen mee!

Hilvarenbeek is een welvarende gemeente, maar ook hier zijn er gezinnen die veel moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Door de krappe beurs van hun ouders kunnen hun kinderen niet meedoen aan activiteiten waar andere kinderen wel van kunnen genieten.

Bijvoorbeeld bij verenigingen die zich toeleggen op sport en cultuur. Het lidmaatschap is een te hoge drempel, of de aanschaf van sportkleding te duur. Soms zijn zelfs de kosten van een schoolreisje op de basisschool niet op te brengen.

Kinderen uit deze gezinnen dreigen daardoor uit de boot te vallen. Ze missen de aansluiting bij hun vriendjes omdat ze niet mee kunnen doen. Bovendien remt die situatie hen in hun ontwikkeling. Dat is niet goed voor de kinderen zelf, maar ook niet voor de samenleving. Want iedereen moet daar voluit aan deel kunnen nemen!

Er zijn diverse regelingen van de overheid om deze gezinnen financieel te ondersteunen, zoals de Bijzondere Bijstand. Echter, zelfs met die voorzieningen zijn er gezinnen, en dus ook de kinderen, die tussen wal en schip vallen. Om in deze gevallen de kinderen toch te kunnen helpen is er sinds 2016 Stichting Leergeld Hilvarenbeek. Deze stichting heeft een fonds waaruit de activiteiten van deze kinderen betaald worden.

  • Wilt u een aanvraag indienen of wilt u meer informatie, klik dan hier.