Indien u in aanmerking komt voor ondersteuning door Stichting Leergeld Hilvarenbeek, kunt u voor verschillende vergoedingen voor uw kind(eren) aanvragen. Hieronder geven wij u een korte uiteenzetting waar u voor in aanmerking kan komen.


Onderwijs
Basisschool: bijvoorbeeld verplichte ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp, overblijfkosten in verband met continurooster,
huiswerkbegeleiding (alleen bij een advies van school)
Voortgezet onderwijs: bijvoorbeeld schoolkosten volgens lijst van school,
rugzak (1x), schoolreis (1x)
Mbo, ROC: Vergoeding studiekosten via schoolfonds
Hbo/universiteit: eenmalig vergoeding studieboeken
Zwemlessen (vanaf 5 jaar)
Cursus: bijvoorbeeld typen

Sport
Contributie voor bijvoorbeeld voetbal, judo, basketbal, fitness enz.
Voor dure sporten geldt een maximum van € 250.- per jaar
Sportkleding, indien mogelijk kan dit via Quiet

Cultuur
Leergeld kan voor u een aanvraag doen bij Jeugdfonds Cultuur voor: dans/ballet, muziek, theater, tekenen/schilderen.

Welzijn
Contributie en kamp voor bijvoorbeeld Scouting of Jong Nederland Kindervakantieweek
Fiets: 1x tot en met groep 7 en 1x vanaf groep 8 (altijd tweedehands)
Mobiele telefoon: 1x vanaf groep 8

Krijgt u geld van Stichting Leergeld?
Nee, u krijgt geen geld. Stichting Leergeld werkt samen met heel veel
verenigingen en organisaties.

Als u een aanvraag doet en hij wordt goedgekeurd dan betaalt Leergeld de contributie direct aan de school, vereniging of organisatie. Voor de aanschaf van kleding, schoolspullen, fiets of telefoon krijgt u een cheque of brief, die u in
kunt leveren bij aankoop van de spullen. De rekening wordt rechtstreeks naar Leergeld gestuurd.

Uitstapjes
Indien u in aanmerking komt voor ondersteuning door Leergeld mag u naast het aanvragen van genoemde zaken ook samen met uw kind uitstapjes maken, bijvoorbeeld naar bioscoop, zwembad, Efteling enz.
Per jaar krijgt u per kind hiervoor € 150,- vergoed. Om dit geld te ontvangen moet u een betalingsbewijs (bijvoorbeeld kopie bankafschrijving of kassabon) sturen naar info@leergeldhilvarenbeek.nl
Leergeld betaalt de kosten op de bankrekening die u bij aanmelding doorgegeven hebt.
Indien u dit geld wilt besteden aan een abonnement voor de Beekse Bergen dan betaalt Leergeld dit wel rechtstreeks voor u. Het bedrag van het abonnement wordt dan van de € 150.- afgetrokken.