Met het afbouwen van de coronamaatregelen neemt het aantal aanvragen bij Leergeld Hilvarenbeek weer toe. Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen een beroep doen op Leergeld voor vergoeding van bijvoorbeeld schoolkosten, kosten van zwemlessen en contributie van een club. 

Vorig jaar lag het aantal aanvragen bij Leergeld lager dan gebruikelijk, zo blijkt uit het Jaarverslag 2021. Niet zo vreemd, want als gevolg van de coronapandemie waren veel activiteiten voor kinderen tijdelijk stopgezet. Ook kregen de kinderen enige tijd digitaal onderwijs. Het budget dat Leergeld ter beschikking heeft om gezinnen met kinderen te ondersteunen is daardoor niet volledig gebruikt. 

Het aantal kinderen dat kon worden geholpen is in het verslagjaar wel toegenomen, van 102 in 2020 naar 114 kinderen in 2021. Met de kanttekening dat het gaat om een saldo: kinderen die uitstromen en nieuwe kinderen die erbij komen. Stichting Leergeld ontvangt subsidie van de gemeente Hilvarenbeek om de activiteiten te bekostigen. Dit geld is afkomstig van de rijksoverheid, dat honderd miljoen per jaar uittrekt om kinderen in armoede te ondersteunen. Verder zijn er bijdragen van particuliere organisaties, zoals de Annetje van Puijenbroekstichting.

Stichting Leergeld voert daarnaast de regeling sociale activiteiten uit voor de gemeente Hilvarenbeek. Op basis van deze regeling kunnen kinderen bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een pretpark, een speelland of een bioscoop. Daarnaast haakte Leergeld in 2021 aan bij twee landelijke acties waardoor de kinderen in de gemeente Hilvarenbeek de beschikking kregen over cadeaubonnen en fashioncheques.  

Het bestuur van Stichting Leergeld bestaat momenteel uit Emmanuel Naaijkens (voorzitter), Eefje van Nuenen (secretaris), Carla Hüfken (penningmeester) en Marie Christine van Puijenbroek (bestuurslid). Coödinator is Jeanne Heeren en intermediairs zijn Sophie Elbers, Vera Weekers en Carry Damen. Alle betrokkenen zijn vrijwilliger.

Lees hier het jaarverslag 2021