Leergeld vergoedt ook fietsen zodat kinderen naar school kunnen.

Het aantal aanvragen dat in 2019 is ingediend is fors gestegen tegen opzichte van het jaar daarvoor. Waren in 2018 447 aanvragen om ondersteuning vanuit Leergeld, in 2019 lag dat aantal op 671 aanvragen. Een toename van ongeveer vijftig procent.

Deze cijfers komen naar voren in het jaarverslag 2019 van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek. Het aantal kinderen waarvoor een aanvraag werd ingediend nam licht toe, van 106 naar 111.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de sectoren waar de aanvragen betrekking op handen. Bovenaan staat onderwijs (298), gevolgd door welzijn (252), sport (115) en cultuur (6). Het lage aantal aanvragen voor ondersteuning op het gebied van cultuur heeft ermee te maken dat er in Hilvarenbeek ook een Jeugd Cultuur Fonds actief is.

In het jaarverslag vraagt het bestuur aandacht voor stijgende schoolkosten, met name in het voortgezet onderwijs. Hoewel ouders niet meer hoeven te betalen voor lesgeld en schoolboeken, organiseren middelbare scholen veel activiteiten die extra kosten met zich meebrengen. Met name de buitenlandse reizen voor scholieren springen er wat dat betreft uit. Omdat steeds meer kinderen in de middelbare schoolleeftijd komen voorziet het bestuur van Leergeld dat er meer uitgaven bestemd zullen zijn voor onderwijs.

Lees hier het jaarverslag 2019