In 2018, het eerste volle jaar dat Stichting Leergeld Hilvarenbeek actief was, zijn er bijna 450 aanvragen binnengekomen voor ondersteuning. Op een klein aantal na zijn alle aanvragen gehonoreerd. Dat staat in het Jaaverslag 2018 van Leergeld Hilvarenbeek.

Die aanvragen waren afkomstig van in totaal 46 gezinnen, allemaal van ouders met een laag inkomen. De doelstelling van Stichting Leergeld is om alle kinderen mee te kunnen laten doen, de ondersteuing is daar op gericht. In totaal werd € 45.000 aan dit doel besteed. 

De verdeling van de toegekende ondersteuning is over de volgende sectoren verdeeld. Onderwijs (200), sport (104), cultuur (11), welzijn (132). Cultuur betreft een klein aantal en dat heeft ermee te maken dat in Hilvarenbeek ook het Jeugd Cultuur Fonds actief is. 

Lees meer in het jaarverslag van 2018.