Stichting Leergeld Hilvarenbeek is verrast met twee giften. In totaal gaat het om ongeveer 1600 euro. Met dit geld kan Leergeld kinderen in gezinnen met een kleine beurs helpen.

Een gift is afkomst van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant. Deze organisatie houdt op te bestaan, maar had nog een batig saldo op de rekening staan. In overleg met Leergeld Nederland is besloten het geld te verdelen onder de 25 stichtingen Leergeld die in Brabant actief zijn. Hilvarenbeek komt in aanmerking voor iets meer dan zeshonderd euro.
Van een Beekse vereniging, die niet nader genoemd wil worden, kreeg de Stichting Leergeld ruim duizend euro.

Uiteraard is Leergeld de gulle gevers dankbaar voor het bedrag dat zij hebben geschonken. Leergeld is voor haar inkomsten deels aangewezen op de gemeente. Maar voor deel zijn de inkomsten afhankelijk van bijdragen van particulieren: inwoners van Hilvarenbeek, bedrijven en organisaties.