Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Foto Arenda Oomen.

Ieder kind dat opgroeit in een gezin met laag inkomen, moet in de gelegenheid worden gesteld om toch maatschappelijk mee te kunnen doen. Dat is de inzet van staatssecretaris Tamara van Ark bij de bestrijding van kinderarmoede. In Nederland leven ongeveer 1 op de 9 kinderen in armoede.

Van Ark heeft een breed pakket aan maatregelen gelanceerd om de armoede in gezinnen tegen te gaan.

 Citaat staatssecretaris Van Ark: “Armoede en zeker kinderarmoede is schrijnend en niet acceptabel in een welvarend land als Nederland. Arme kinderen lopen immers op langere termijn een grotere kans op meer fysieke en psychische problemen. Zij komen sneller in een sociaal isolement terecht en doen het vaker slecht op school. Als volwassene lopen ze meer risico op een leven in armoede. Deze ambities zorgen ervoor dat alle kinderen in armoede bereikt worden en kinderarmoede drastisch wordt teruggedrongen. Ik wil dat beleid niet alleen op papier staat, maar zichtbaar leidt tot minder kinderarmoede. Natuurlijk willen we het liefst het aantal kinderen dat in ons land in armoede leeft terugbrengen tot nul.”

In het beleid van het kabinet spelen de gemeenten en maatschappelijke organisaties als Leergeld een belangrijke rol. Vorige week hebben bovendien een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven zich aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Door samen op te trekken kan armoede in gezinnen nog beter worden aangepakt. De doelstelling van de alliantie is dat in 2030 kinderarmoede in Nederland niet meer voorkomt. 

Het kabinet stelt jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om kinderarmoede te bestrijden. Dat geld gaat hoofdzakelijk naar gemeenten en naar organisaties als Leergeld. Daar bovenop trekt het kabinet voor incidentele maatregelen nog eens 80 miljoen extra uit. 

www.alliantiekinderarmoede.nl

Brief van staatssecretaris Van Ark over haar armoedebeleid