De Stichting Leergeld Hilvarenbeek heeft in 2017 meer dan honderd aanvragen voor financiële steun behandeld. Dat was in een periode van vier maanden want Leergeld is in augustus officieel van start gegaan. Landelijk heeft Leergeld ongeveer 103.000 kinderen kunnen helpen. Duidelijk is dat Leergeld zowel lokaal als landelijk in een behoefte voorziet.

De cijfers over Hilvarenbeek staan in het onlangs verschenen jaarverslag 2017. Leergeld is opgericht om kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, mee te laten doen aan activiteiten op gebied van sport en cultuur. Daarnaast voorziet de organisatie in de financiering van bijkomende onderwijsvoorzieningen. Het motto van Leergeld is ‘Alle kinderen doen mee, want meedoen is meetellen’.

De belangrijkste cijfers op een rij. Er kwamen in totaal 112 aanvragen binnen, waarvan er 99 zijn toegekend. Verdeeld over de sectoren onderwijs (51), sport (26), cultuur (2) en welzijn (33). Het geringe aantal aanvragen op cultuurgebied heeft ermee te maken dat het Jeugdcultuurfonds die voor haar rekening neemt. Leergeld werkt nauw samen met deze organisatie. In totaal zijn 38 kinderen geholpen (ouders kunnen meerdere aanvragen doen).

Eén loket

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek bestaat uit drie personen. Een coördinator regelt de organisatorische kant van de aanvragen. En verder zijn er vier intermediairs die bij gezinnen op bezoek gaan om met hen de aanvraag door te nemen. Het budget waarmee de aanvragen gefinancierd worden bestaat uit bijdragen van de gemeente Hilvarenbeek, Stichting Annetje, Ledenvereniging Thebe, Kansfonds en (eenmalig) Rabobank Foundation. Daarnaast zijn er giften van particulieren en scholen.

De stichting werkt naast het Jeugdcultuurfonds, nauw samen met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente. Uitgangspunt is dat ouders met een aanvraag bij één loket terecht kunnen. Achter de schermen stemmen de drie organisaties de aanvraag onderling af.

Tot slot nog een reactie van een ouder met een kind van 10 en 12 jaar: ‘Wat fijn dat mijn kinderen nu een fiets hebben! Ze kunnen nu zelf naar school rijden en ik hoef ze niet altijd op te halen vanuit de sportclub. Met deze mooie fietsen horen mijn kinderen er helemaal bij. Heel erg bedankt voor jullie inspanningen’.

Lees meer over Leergeld

> Naar het jaarverslag