Yasmin staat klaar om het zwembad in te duiken.

Het valt niet mee als je uit een heet Syrisch klimaat komt en waar een meer of rivier nauwelijks voorkomen, om dan te leren zwemmen. Het is daar eigenlijk niet eens nodig. Bovendien hebben de mensen om culturele redenen niet zo veel op met de westerse badcultuur. Maar Yasmin Alkattan en haar ouders vinden dat je in Nederland gewoon moet kunnen zwemmen. Op zaterdag 27 januari haalde zij, na het diploma A, ook haar zwembrevet B. En ze is vast van plan die kennis ook te gaan gebruiken.

Door Kees van Kemenade

“Nee, ik was nog nooit in een zwembad, niet in Syrië waar ik vandaan kom en ook niet in Nederland. Pas toen ik hier in Hilvarenbeek kwam wonen kreeg ik mijn eerste zwemles.” Dat vertelt Yasmin Alkattan. Het begin van de zwemcarrière was in september verleden jaar; dus in vijf maanden tijd twee diploma’s en dat is voorwaar geen geringe prestatie. “Ik was niet eens bang toen ik voor het eerst in het water ging. Want de badjuffrouw lette heel goed op mij.”

Een van de badjuffrouwen die aan Yasmin les hebben gegeven, is Valerie Spruyt. “Het ging gewoon in een groep met alleen meisjes, zonder enig probleem. Ik zei wel dat de asielzoekerskinderen geen Arabisch onder elkaar mochten praten; alles in het Nederlands. Het afzwemmen is wel gemengd. In een badpak, met iets eronder. Het viel mij op dat Yasmin helemaal niet bang was en vooral erg leergierig. Ik dacht zelfs dat zij al ooit zwemles had gehad. Alle anderen waren veel banger en daarom is zij nu ook als eerste zover dat ze beide diploma’s kan halen.”

De kinderen laten trots het zwemdiploma zien dat ze behaald hebben. In het midden op de tweede rij Yasmin.

Veilig en nuttig

Ook de ouders, moeder Lama en vader Safwan, zijn erg blij met dit resultaat. “In Nederland is zoveel water. Als je hier niet kunt zwemmen, dan is dat heel gevaarlijk. Bovendien is het heel gezond om te gaan zwemmen. Wij hebben vier kinderen, Yasmin is de oudste, maar ook de anderen moeten het allemaal leren.” Ook Henk van der Loo keek goedkeurend toe. Hij heeft zich steeds sterk gemaakt voor zwemonderricht aan vluchtelingenkinderen.

“De diploma’s betekenen ook dat Yasmin en straks de andere kinderen gewoon mee kunnen doen met een belangrijke bewegingscultuur. Ook in open water als het straks zomer wordt. Dat zal hen zeker helpen bij de inburgering. Het is dankzij een genereuze ondersteuning door het Annetje van Puijenbroekfonds dat deze lessen mogelijk waren. Verschillende jongen hebben al hun diploma’s, maar dit eerste meisje die ze haalt is toch wel even bijzonder.”

Leergeld Hilvarenbeek neemt de kosten van de zwemlessen in de periode januari – juni voor haar rekening.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in De Hilverbode]