Lilian Damen, directievoorzitter van Rabobank Hart van Brabant, overhandigt de cheque van 2500 euro aan Emmanuel Naaijkens, secretaris van Stichting Leergeld Hilvarenbeek. Foto Fred Hirdes

Rabobank Foundation stelt een bedrag van 2500 euro beschikbaar aan de Stichting Leergeld Hilvarenbeek om activiteiten mogelijk te maken voor kinderen in armoede. Tijdens een bijeenkomst van Beekse Kinderraad, op woensdag 10 januari, ontving het bestuur van Leergeld hiervoor een cheque.

Lilian Damen, directievoorzitter van Rabobank Hart van Brabant, sprak haar waardering uit voor het werk van Leergeld. “Stichting Leergeld is een prachtig initiatief waarbij de bijdragen gegarandeerd terecht komen bij de kinderen die het nodig hebben. En zo hoort het. Daarnaast sta ik volledig achter het motto van Leergeld: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”

De bijdrage van de Rabobank is ook bedoeld om samenwerking van Leergeld met het Jeugdcultuurfonds in Hilvarenbeek te stimuleren. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst.

Doel Leergeld
Leergeld is opgericht om te voorkomen dat kinderen in gezinnen die het niet zo breed hebben, aan de zijlijn komen te staan. Kinderen van ouders met een kleine beurs kunnen, anders dan hun leeftijdgenootjes, niet aan allerlei activiteiten meedoen. Met name activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs. Daardoor lopen ze de kans dat ze in een isolement komen. Leergeld vindt het belangrijk dat alle kinderen zich volwaardig kunnen ontwikkelen.

Kinderen kunnen weer meedoen
De afgelopen maanden bleek dat Leergeld in Hilvarenbeek in een duidelijke behoefte voorziet. De stichting nam ruim honderd aanvragen in behandeling. Leergeld honoreerde vrijwel alle aanvragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: contributies en kleding voor sportclubs, fietsen, computers, ouderbijdragen voor onderwijs en deelname aan (buitenlandse) schoolreisjes. Leergeld financiert tevens de kosten van de zwemlessen voor kinderen van statushouders.

Financiële middelen
Het budget van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek is afkomstig van de gemeente Hilvarenbeek, Kansfonds, Ledenvereniging Thebe Extra, Stichting Annetje van Puijenbroek, particuliere giften en nu dus ook van de Rabobank Foundation.