TILBURG | NIEUWS | Scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo/mbo) schrapt de kosten voor een beroepsopleiding. Dat levert voor de ouders van de leerlingen een besparing op van honderden euro’s.  De school wil op de manier gelijke kansen creëren voor al haar leerlingen, ongeacht hun financiële thuissituatie.

Concreet betekent de nieuwe regeling dat De Rooi Pannen onder meer de boeken en overige leermiddelen, de ouderbijdrage en de kosten voor excursies, etc. voortaan voor eigen rekening neemt. Deze regeling geldt ten volle met ingang van het volgend schooljaar 2018-2019. De leerlingen van dit jaar betalen alleen nog de boeken, omdat de afdelingen tijd nodig hebben voor het opzetten van een boekenfonds. De overige kosten zijn voor deze leerlingen al wel weggelaten, aldus de school in een bericht op haar website.

> Lees meer bij Onderwijs Brabant