Schoolkinderen leren over de natuur.

De afgelopen tien jaar is de situatie van kinderen in Nederland verbeterd. Veel zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen zijn echter nog steeds niet weggenomen. Dat blijkt uit de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en UNICEF Nederland.

‘Wij zijn verheugd dat Nederland meer rekening houdt met de rechten van kinderen’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Er blijven wel hardnekkige problemen bestaan zoals de verdwijningen van migrantenkinderen, de gebrekkige uitvoering van het Kinderpardon en het gebrek aan cijfers rond kindermishandeling.’

De afgelopen tien jaar zijn er positieve stappen gezet zoals de aanstelling van de Kinderombudsman, de invoering van een wettelijk verbod op slaan in de opvoeding en de verbeteringen binnen het jeugdstrafrecht. Ondanks deze verbeteringen is er nog steeds aandacht nodig voor kwetsbare groepen kinderen in Nederland.

‘Soms zijn de bestaande regelingen niet op orde of is het nodig om kinderen extra te ondersteunen, zoals kinderen in armoede. Ook is het een probleem dat cijfers ontbreken over groepen waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn, zoals een aantal kinderen in Caribisch Nederland’, zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children.
Het is positief dat de jeugdcriminaliteit de afgelopen tien jaar is afgenomen. ‘We merken echter nog steeds dat het belang van het kind onvoldoende meetelt in het jeugdstrafrecht’, aldus Van Rest.

Naast deze problemen worden er in de tiende editie van het Jaarbericht ook andere zorgpunten benoemd:

–        Het is zorgelijk dat er in de afgelopen tien jaar weinig landelijke cijfers zijn over kinderen die te maken krijgen met mishandeling. In het signaleren en het melden van kindermishandeling is geïnvesteerd, nu is het noodzaak dat er meer inzicht komt in hoe het kind wordt geholpen.

–        Door de decentralisatie zijn de verschillen in de zorg tussen gemeenten toegenomen. Bij een thema als kindermishandeling, jeugdhulp of armoede hangt het af van de gemeente waar een kind woont hoe de toegang tot en kwaliteit van de zorg is geregeld. UNICEF Nederland en Defence for Children pleiten voor landelijke normen waardoor de onderlinge verschillen zullen verdwijnen.
[Bron: persbericht]

Download hier het Jaarbericht Kinderrechten 2017 van UNICEF Nederland en Defence for Children,