ANBI

De Stiching Leergeld Hilvarenbeek heeft een aanvraag lopen bij de Belastingdienst om in  aanmerking te komen voor een ANBI-status.

Het bestuur van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek bestaat uit:

Henk van der Loo (voorzitter)
Emmanuel Naaijkens (secretaris)
Carla Hüfken (penningmeester)
Dion van Bomnmel

Coördinator:
Karlijn Verschuren (ContourdeTwern)

 

Bankrekening: NL32 RABO 0313 9304 73 ten name van Stichting Leergeld Hilvarenbeek

BIC: RABONL2U

 

Het kantooradres is Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek (ContourdeTwern)

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek is aangesloten bij de Vereniging Leergeld Nederland.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67201733
Het RSIN-nummer 856873160 (ANBI)

Beloningbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Artikel 4, lid  7 van de statuten).

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek heeft geen directie en geen personeel.